Pracownia

Pracownia techniki dentystycznej
  • specjalizuje się w wykonywaniu odbudowy protetycznej metalowo-ceramicznej i pełnoceramicznej wszelkie prace implantologiczne (makro i supra struktury)
  • inlay, onlay – kompozytowe i pełnoceramiczne
  • Wykonywanie prac w pełnej artykulacji (kavo)
  • Aparaty ortodontyczne
W związku z zakupem CAD/CAM rozszeżyliśmy działalność o 4 nowe usługi:
  • cyrkonie
  • nanokompozyt
  • presynteryzowany metal
  • ceramika
Wyroby zmodyfikowane:
  • ceramika zmodyfikowana kompozytem
  • konstrukcja na implantach

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu : Wprowadzenie innowacyjnej metody świadczenia usług w zakresie techniki protetycznej poprzez zakup otwartego systemu CAD / CAM
Nazwa Beneficjenta : Pracownia Techniki Dentystycznej ZAHN walczak Adam
Wartość projektu : 491 385,00
Wartość dofinansowania : 199 750,00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 – 2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl