Dotacja z Funduszy Europejskich 2017

 

 

WALCZAK ADAM Pracownia Techniki Dentystycznej „ZAHN”- realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zakup otwartego systemu CNC umożliwiającego pełną realizację prac protetycznych w najnowszych standardach implantologii”

Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności pracowni techniki dentystycznej poprzez zakup otwartego systemu CNC, zawierającego frezarkę wraz z oprogramowaniem, umożliwiającego realizację usług związanych z wytwarzaniem zgodnie z najnowszymi standardami wyrobów protetycznych na potrzeby implantologii.
Efektami projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wdrożenia na rynek nowych i ulepszonych produktów takich jak: wykorzystywane do implantów przykręcane korony, mosty, belki i łączniki indywidualne oraz korony i mosty protetyczne wykonane z materiałów twardych.
Wartość projektu: 492.000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich:  180.000,00 PLN